หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเพียร จันทร์กลางเดือน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายริม วัชพืช

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

 • thumbnail

  นายอุทิศ วรรณศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ

 • thumbnail

  นางสุเพียร ยวนกูล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ