หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เฉียงกลาง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0639547449

อีเมล
             

             

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง