หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพเยา วงศ์คต

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร คนที่ 1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0881290198

อีเมล
             

             

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง