หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ประชาชนมีคุณภาพ อาชีพมั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทิศ วรรณศรี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล