หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายโชยยันต์ เกมกลาง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล